Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
series circuit
series+circuit
['siəriz'sə:kit]
danh từ
(điện học) mạch nối tiếp


/'siəriz'sə:kit/

danh từ
(điện học) mạch nối tiếp

Related search result for "series circuit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.