Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sequela
sequela
[si'kwi:lə]
danh từ, số nhiều sequalae
[si'kwi:li:]
(y học) di chứng, di tật


/si'kwi:lə/

danh từ, số nhiều sequalae /si'kwi:li:/
(y học) di chứng, di tật

Related search result for "sequela"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.