Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
septuple
septuple
['septjupl]
tính từ
gấp bảy lần
danh từ
số to gấp bảy
động từ
nhân bảy, tăng lên bảy lần


/'septjupl/

tính từ
gấp bảy lần

danh từ
số to gấp bảy

động từ
nhân bảy, tăng lên bảy lần

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.