Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
separate out


    Chuyên ngành kỹ thuật
cách ly
tách ra
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
tách (nhũ tương)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.