Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sepal
sepal
['sepl]
danh từ
(thực vật học) đài hoa


/'sepəl/

danh từ
(thực vật học) lá đài

Related search result for "sepal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.