Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
selen


Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
selenium (Se)
bộ chỉnh lưa selen
selenium rectifier
bộ chỉnh lưu selen
selenium rectifier
bộ chỉnh lưu selen nhỏ
small selenium rectifier
chất selen
selenium
đi-ốt chỉnh lưu selen
selenium rectifier
in selen
xerogaphy
phần tử selen
selenium cell
pin selen
selenium cell
rubi selen
selenium ruby
selenic selen
selenic
tấm selen
selenium plateGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.