Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-opinion
self-opinion
[,self ə'pinjən]
danh từ
sự bảo thủ ý kiến của mình, sự cố chấp, sự cứng đầu cứng cổ


/'selfə'pinjən/

danh từ
sự bảo thủ ý kiến của mình, sự cố chấp, sự cứng đầu cứng cổ

Related search result for "self-opinion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.