Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-display
self-display
[,self dis'plei]
danh từ
sự tự phô trương, sự khoe khoang


/'selfdis'plei/

danh từ
sự tự phô trương, sự khoe khoang

Related search result for "self-display"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.