Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-dependence
self-dependence
[,self di'pendəns]
danh từ
sự dựa vào sức mình


/selfdi'pendəns/

danh từ
sự hy sinh, sự dựa vào sức mình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.