Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-contradiction
self-contradiction
[,self kɔntrə'dik∫n]
danh từ
sự tự mâu thuẫn


/'self,kɔntrə'dikʃn/

danh từ
sự tự mâu thuẫn

Related search result for "self-contradiction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.