Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-contempt
self-contempt
[,self kən'tempt]
danh từ
sự tự coi thường


/'selfkən'tempt/

danh từ
sự tự coi thường

Related search result for "self-contempt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.