Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-adjustment
self-adjustment
[,self ə'dʒʌstmənt]
danh từ
sự tự điều chỉnh (của máy)


/'selfə'dʤʌstmənt/

danh từ
sự tự điều chỉnh (máy)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.