Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-abuse
self-abuse
[,self ə'bju:s]
danh từ
sự thủ dâm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự dùng không đúng khả năng của mình


/'selfə'bju:z/

danh từ
sự thủ dâm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự dùng không đúng khả năng của mình

Related search result for "self-abuse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.