Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secundum quid
secundum+quid
[si'kʌndəm'kwid]
phó từ
về một mặt nào đó, về phương diện nào đó


/si'kʌndəmkwid/

phó từ
về một mặt nào đó, về phương diện nào đó

Related search result for "secundum quid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.