Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secundum artem
secundum+artem
[si'kʌndəm'ɑ:tem]
phó từ
nhân tạo
khéo léo; khoa học


/si'kʌndəm'ɑ:tem/

phó từ
nhân tạo
khéo léo; khoa học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.