Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secondly
secondly
['sekəndli]
phó từ
ở vị trí thứ hai; hơn nữa


/'sekəndli/

phó từ
hai là


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.