Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secern
ngoại động từ
phân biệtsecern
[si'sə:n]
ngoại động từ
phân biệtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.