Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seasonableness
seasonableness
['si:znəblnis]
danh từ
tính chất hợp thời, tính chất đúng lúc, tính chất kịp thời, tính chất thích hợp


/'si:znəblnis/

danh từ
tính chất hợp thời, tính chất đúng lúc, tính chất kịp thời

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "seasonableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.