Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
severb
be almost dry
be wrung with pain

[se]
động từ
be almost dry
be wrung with painGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.