Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scutellation
scutellation
[,skju:te'lei∫n]
danh từ
sự kết vảy nhỏ


/,skju:te'leiʃn/

danh từ
sự kết vảy nhỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.