Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scurvy
scurvy
['skə:vi]
tính từ
đáng khinh, không có giá trị, tầm thường
a scurvy fellow
một gã đê tiện
a scurvy trick
một thủ đoạn hèn hạ
danh từ
(y học) bệnh sco-bút (bệnh của máu do thiếu vitamin C trong đồ ăn (thường) ngày)


/'skə:vi/

tính từ
đê tiện, hèn hạ, đáng khinh
a scurvy fellow một gã đê tiện
a scurvy trick một thủ đoạn hèn hạ

danh từ
(y học) bệnh scobat

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scurvy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.