Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scrofula
scrofula
['skrɔfjulə]
danh từ
(y học) bệnh tràng nhạc (bệnh do chứng viêm tuyến gây ra, có khả năng là một dạng lao)


/'skrɔfjulə/

danh từ
(y học) tràng nhạc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.