Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
screenplay
screenplay
['skri:nplei]
danh từ
kịch bản phim


/'skri:nplei/

danh từ
kịch bản phim


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.