Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scholastically
scholastically
[skə'læstikli]
phó từ
sách vở, giáo điều


/skə'læstikəli/

phó từ
sách vở, giáo điều


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.