Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scheme/ski:m/

danh từ

sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp

    the scheme of colour nguyên tắc phối hợp các màu

kế hoạch; âm mưu; mưu đồ; ý đồ

    to lay a scheme sắp đặt một âm mưu

lược đồ, giản đồ, sơ đồ

động từ

vạch kế hoạch (làm gì); có kế hoạch thực hiện (điều gì)

âm mưu, mưu đồ (làm việc gì)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scheme"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.