Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
schematic
schematic
[ski:'mætik]
tính từ
dưới dạng giản đồ, dưới dạng biểu đồphác hoạ, giản lược

/ski'mætik/

tính từ
(thuộc) lược đồ, (thuộc) giản đồ, (thuộc) sơ đồ
giản lược, sơ lược

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "schematic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.