Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scale-board
scale-board
['skeil'bɔ:d]
danh từ
tấm lót (sau khung ảnh, sau gương)


/'skeilbɔ:d/

danh từ
tấm lót (sau khung ảnh, sau gương)

Related search result for "scale-board"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.