Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
savourless
savourless
['seivəlis]
tính từ
nhạt nhẽo, vô vị, không có hương vị


/'seivəlis/

tính từ
nhạt nhẽo, vô vị, không có hương vị

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.