Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satiable
satiable
['sei∫jəbl]
tính từ
có thể làm cho thoả thích, có thể làm cho thoả mãn


/'seiʃjəbl/

tính từ
có thể làm cho thoả thích, có thể làm cho thoả mãn

Related search result for "satiable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.