Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sash/sæʃ/

danh từ

khăn quàng vai; khăn thắt lưng ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) scarf)

danh từ (sash-frame)

/sæʃfreim/

khung kính trượt (có thể đưa lên đưa xuống được)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.