Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saltation
saltation
[sæl'tei∫n]
danh từ
sự nhảy múa
sự nhảy vọt
sự chuyển biến đột ngột


/sæl'teiʃn/

danh từ
sự nhảy múa
sự nhảy vọt
sự chuyển biến đột ngột

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "saltation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.