Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sớm muộnSooner or later
    Sớm muộn cũng phải về hôm nay To have to go home today sooner or later


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.