Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sớm mai


[sớm mai]
early morning
Mới sớm mai mà trời đã nóng
It is hot though it is only early morningearly morning tomorrow morning


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.