Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sớm khuya


[sớm khuya]
Day and night.
Sớm khuya đèn sách
To study day and night.Day and night
Sớm khuya đèn sách To study day and night


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.