Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sũng


[sũng]
Drip (with water).
Quần áo ướt sũng
Dripping wet clothesDrip (with water)
Quần áo ướt sũng Dripping wet clothes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.