Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sâu sát


[sâu sát]
Having a deep understanding of, in very close touch with.Having a deep understanding of, in very close touch with


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.