Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sâm si


[sâm si]
Be slightly different, differ slightly.
Giá gạo các nơi sâm si nhau
The prices of rice in various places differ slightly.Be slightly different, differ slightly
Giá gạo các nơi sâm si nhau The prices of rice in various places differ slightly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.