Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sát sinhverb
to slaughter, to butcher

[sát sinh]
động từ
to slaughter, to butcherGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.