Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sáng trưngadj
dazzlingly bright
căn nhà sáng trưng a dazzlingly bright house

[sáng trưng]
tính từ
dazzlingly bright
căn nhà sáng trưng
a dazzlingly bright houseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.