Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sáng suốtadj
clear-sighted, lucid, perspicacious
một quyết định sáng suốt a lucid decision

[sáng suốt]
clear-sighted; lucid; perspicacious; politic; sagacious; judicious
Một quyết định sáng suốt
A lucid decisionGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.