Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sáng sủaadj
very light, bright, luminous
(như) nhà cửa sáng sủa very light house
mặt mày sáng sủa bright face

[sáng sủa]
tính từ
very light, bright, luminous
(như) nhà cửa sáng sủa
very light house
mặt mày sáng sủa
bright faceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.