Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ruckus
danh từ
sự náo động ầm ự; sự om sòmruckus
['rʌkəs]
danh từ
(thông tục) sự náo động ầm ĩ; sự om sòm
cause a ruckus
gây ra một vụ náo động ầm ĩGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.