Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rubbish-shoot
rubbish-shoot
['rʌbi∫'∫u:t]
danh từ
chỗ đổ rác


/'rʌbiʃʃu:t/

danh từ
chỗ đổ rác

Related search result for "rubbish-shoot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.