Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rose-scented
rose-scented
['rouz'sentid]
tính từ
có mùi hoa hồng, thơm như hoa hồng
rose-scented perfume
nước hoa có mùi hoa hồng


/'rouz'sentid/

tính từ
có mùi hoa hồng, thơm như hoa hồng
rose-scented perfume nước hoa có mùi hoa hồng

Related search result for "rose-scented"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.