Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rose-bay
rose-bay
['rouz'bei]
danh từ
(thực vật học) cây trúc đào
cây đổ quyên


/'rouzbei/

danh từ
(thực vật học) cây trúc đào
cây đổ quyên

Related search result for "rose-bay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.