Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oph-; ophi-; ophio-
oph-;+ophi-;+ophio-
hình thái ghép có nghĩa là con rắn: ophidian : loài rắnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.