Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roper
roper
['roupə]
danh từ
thợ bện dây thừng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tiếng địa phương) người chăn bò


/'roupə/

danh từ
thợ bện dây thừng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tiếng địa phương) người chăn bò

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "roper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.