Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rooter


    Chuyên ngành kỹ thuật
máy đào gốc
máy nhổ gốc cây
    Lĩnh vực: toán & tin
mạch khai căn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.