Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rompy
rompy
['rɔmpi]
Cách viết khác:
rompish
['rɔmpi∫]
như rompish


/'rɔmpiʃ/ (rompy) /'rɔmpi/

tính từ
thích nô đùa ầm ĩ

Related search result for "rompy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.