Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rollick
rollick
['rɔlik]
danh từ
sự vui đùa, sự vui đùa ầm ĩ, sự nô giỡn
nội động từ
vui đùa, vui đùa ầm ĩ, nô giỡn


/'rɔlik/

danh từ
sự vui đùa, sự vui đùa ầm ĩ, sự nô giỡn

nội động từ
vui đùa, vui đùa ầm ĩ, nô giỡn

Related search result for "rollick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.